MiCA: Які правові рамки з’явилися у криптовалюти в ЄС?

Вступ. Регулювати, не можна заборонити 

20 квітня 2023 року Європарламент у першому читанні проголосував новий регламент про регулювання крипто-активів – Markets in Crypto-assets Regulation (коротко – MiCA). Подія справді масштабна, оскільки це перші правові рамки в межах Європейського союзу, які охоплюють криптовалюту комплексно, а не регулюють один із вузьких напрямів.

Регламент пропонує класифікацію крипто-активів, вимоги до кожного типу, а також вимоги до провайдерів послуг. Окремим актом пропонуються зміни до AML Директиви 2015/849, в якій до крипто-активів було застосовано певні вимоги у сфері боротьби з відмиванням коштів отриманих злочинним шляхом.

Криптовалюту розбили на три класи, залежно від властивостей кожного крипто-активу. До першого класу віднесли крипто-активи, що відрізняються від токенів прив’язаних до активів і токенів прив’язаних до будь-якої валюти (тут і далі – Others). Другий клас – токени прив’язані до активів (Asset-referenced token або ART). Третій – токени прив’язані до валюти (E-money tokens або EMT). Як ми бачимо, законодавець чітко визначив другий і третій клас, втиснувши в перший всі інші. Мабуть, зроблено це було, зважаючи на велике розмаїття токенів та їхніх властивостей. Нижче ми зупинимося на ключових особливостях кожного класу активів. 

Тут важливо зробити серйозну ремарку. Читач, глибоко занурений у криптовалюту, знає, яку кількість і різноманітність властивостей мають різні токени. У цій сфері відбуваються постійні інновації, придумуються нові конфігурації та види токенів. Наприклад, Soul-bound tokens або SBT – токен прив’язаний до однієї адреси або алгоритмічні токени найрізноманітніших видів і логіки. MiCA не ставить перед собою завдання відрегулювати всі види токенів, вона всього лише дає рамки для найпоширеніших класів крипто-активів. У майбутньому, можливо, рамки буде розширено і ми побачимо нові класи та вимоги до них. Потрібно враховувати, що це перше регулювання в такому масштабі, перша проба пера і, найімовірніше, ми ще неодноразово побачимо зміни й уточнення.

Далі ми коротко зупинимося на трьох класах крипто-активів.

Класифікація крипто-активів

Хоча Регламент першим описує саме Others, буде логічно почати з ART і EMT, зрозуміти, що їх відрізняє від Others.

Asset-referenced token та Electronic money token


У ART і EMT є багато спільного в регулюванні. На них не будемо детально зупинятися, оскільки нас більше цікавлять Others.
ART це крипто-актив, який підтримує стабільну вартість шляхом прив’язки до іншої цінності, права або їхньої комбінації, включно з однією або кількома офіційними валютами.

EMT це крипто-актив, який підтримує стабільну вартість шляхом прив’язки до однієї або декількох офіційних валют (USDT, USDC).

Для того щоб зробити публічну пропозицію токена або надати доступ до торгів таким токеном, юридична особа повинна отримати дозвіл або ж бути кредитною організацією.

Список інформації, яку необхідно подати, досить широкий, включно з докладною інформацією про особу, що випускає токен, зокрема опис процедур ризик-менеджменту, процедур опрацювання скарг власників токена, процедур захисту та доступності даних і white paper.

Others чи інші токени

Цей клас зачіпає всі найпопулярніші токени, які зараз існують, зокрема й utility токени.

Особа яка публічно пропонує інші токени повинна:

 1. Бути юридичною особою (пропонувати токени без реєстрації юридичної особи не вийде);
 2. Написати white paper;
 3. Зробити такий white paper публічним і доступним;
 4. Будь-які маркетингові компанії мають відповідати правилам, встановленим окремими статтями (необхідно повідомляти, що це саме маркетингова компанія, інформація не повинна вводити в оману і відповідати white paper, чітко ідентифікувати оферента і так далі);
 5. А також, діяти чесно, справедливо та професійно; комунікувати з утримувачами токенів сумлінно, прозоро та чесно; ідентифікувати, запобігати та розкривати будь-які конфлікти інтересів, що можуть виникнути, та підтримувати рівень безпеки своїх систем на рівні, що прийнятий в ЄС.

White paper відведена ключова роль у процесі пропозиції токена, це свого роду офіційний документ про токен, на кшталт проспекту емісії цінного паперу, де докладно і повно розкрито будь-яку інформацію, що стосується токена.

Яка інформація має бути в white paper? 

 1. Детальна інформація про емітента токена, оферента або оператора майданчика якщо це все різні особи
 2. про сам токен і проект
 3. про публічну пропозицію або доступ до торгів
 4. про права та обов’язки пов’язані з таким токеном
 5. про технологію, яка лежить в основі, про ризики та резерви

Також встановлено обов’язок вносити зміни, у разі якщо такі з’являються і повідомляти про це.

Схожі вимоги встановлені в разі, якщо токен допускають до публічних торгів, щоправда, якщо ініціатива на боці оператора біржі, то й зобов’язання щодо дотримання вимог лягає на біржу.


Ліцензування та умови роботи провайдерів послуг у сфері крипто-активів

Раніше існували тільки два загальних види дозволів, які могли отримати Virtual-assets service providers (VASP`s): ліцензія на зберігання криптовалюти і ліцензія на обмін криптовалюти на криптовалюту/фіат.

Із введенням Mica цей список істотно розширили. Тепер він став більш схожим на давно встановлені правила у сфері традиційних фінансових ринків. Нижче ми наводимо перелік послуг, які підлягають ліцензуванню.
 

Види послугОпис
1.Надання послуг зберігання та адміністрування крипто-активів від імені клієнтаЗберігання або контроль, від імені клієнтів, крипто-активів або засобів доступу до таких крипто-активів, де це може бути застосовано у формі закритих криптографічних ключів;
2.Управління торговим майданчикомКерування однією або кількома багатосторонніми системами (торговельними майданчиками), що об’єднують інтереси третіх сторін щодо купівлі та продажу крипто-активів у системі та відповідно до її правил, унаслідок діяльності якої укладається договір, щодо обміну крипто-активів на фіатні кошти, або обміну крипто-активів на інші крипто-активи;
3. Обмін крипто-активів на фіатУкладення договорів купівлі-продажу щодо крипто-активів з клієнтами за кошти з використанням власного капіталу;
4.Обмін крипто-активів на інші крипто-активиУкладення договорів купівлі-продажу крипто-активів з клієнтами на інші крипто-активи з використанням власного капіталу;
5. Виконання ордерів із крипто-активами від імені клієнтаУкладення від імені клієнтів договорів на купівлю або продаж крипто-активів або підписка від імені клієнтів на один або кілька крипто-активів, і включає в себе укладення договорів на продаж крипто-активів у момент їх пропозиції публіці або допуску до торгів;
6. Розміщення крипто-активівПроведення маркетингу, від імені або за рахунок оферента або сторони, пов’язаної з оферентом, крипто-активів для покупців;
7.Приймання та передавання ордерів із крипто-активами від імені клієнтаОтримання від особи розпорядження на купівлю або продаж крипто-активів чи підписку на один або кілька крипто-активів і передача такого наказу третій особі для виконання;
8. Надання консультацій щодо крипто-активівПропозиція, надання або згода надати персоналізовані рекомендації клієнту, або на прохання клієнта, або за ініціативою постачальника послуг крипто-активів, що надає рекомендації, щодо угод, пов’язаних з крипто-активами, або використання послуг пов’язаних з крипто-активами;
9. Надання послуг портфельного менеджменту крипто-активівУправління портфелями відповідно до мандатів, наданих клієнтами, де такі портфелі включають один або кілька крипто-активів;
10. Надання послуг переказу крипто-активів в інтересах клієнтівНадання послуг з переказу від імені фізичної або юридичної особи крипто-активів з однієї адреси або рахунка розподіленої бухгалтерської книги (термін, до якого входить, зокрема, блокчейн) на іншу.

Також, у MiCA встановлено детальні вимоги до провайдерів:

 1. Не вводити клієнтів в обман;
 2. Попереджати про ризики;
 3. Підтримувати рівень мінімального капіталу;
 4. Надавати інформацію про вплив крипто-активів на екологію;
 5. Надавати інформацію про вплив крипто-активів на екологію;
 6. Зберігати всі записи про транзакції;
 7. Організувати ефективну систему корпоративного управління;
 8. Зберігати засоби в безпеці.

Це загальні вимоги до надання послуг, також є більш детальні вимоги до кожного окремого виду послуг. 

Що не регулює MiCA

За межами MiCA залишилися багато видів токенів, доступних на ринку: NFT, SBT, алгоритмічні стейблкоїни, governance токени та інші. Звичайно, можна шукати схожості цих видів з описаними вище, але як ми вже з’ясували, технології та інновації завжди будуть попереду поточного регулювання. Варто оцінювати токени за ступенем поширення їх серед користувачів і, виходячи з популярності, регулювати їх по черзі.

Наслідки для бізнесу

Для протидії ризикам відмивання грошей Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA) повинно створити публічний реєстр провайдерів послуг крипто-активів, що не відповідають вимогам, і які працюють у Європейському союзі без дозволу.

Це означає, що після набуття чинності MiCA працювати далі на території ЄС без реєстрації та відповідності вимогам не вийде. Необхідно буде інкорпоруватися в одній з країн ЄС і отримувати відповідну ліцензію у місцевого регулятора, яка діятиме на всій території ЄС. Однак, слід врахувати, що для обов’язковості отримання ліцензії потрібно, щоб токен або послуги кваліфікувалися відповідно до MiCA і не підпадали під множинні винятки. Якщо ви надаєте будь-які послуги на території ЄС, рекомендуємо уважно ознайомитися з MiCA і зрозуміти, чи підпадаєте ви під регулювання цього регламенту.

Підсумки

16 травня 2023 року Рада Європейського Союзу схвалила MiCA на своєму засіданні. Регламент було опубліковано в Офіційному Журналі ЄС 9 червня 2023 року, його застосовуватимуть через 18 місяців після набрання ним чинності (Положення, що стосуються ART і EMT, застосовуються через 12 місяців після набрання чинності), тобто приблизно з листопада 2024 року.

Цей регламент є новою віхою в криптоіндустрії та суттєво рухає індустрію вперед. Це саме те, чого не вистачало крипті для так званого mass adoption, коли люди, не схильні до поточного рівня ризиків, зможуть брати участь у цьому ринку без зайвих ризиків і з прозорим регулюванням.

Залишається лише питання реакції криптоспільноти на ці зміни. Великі біржі та традиційні фінансові інститути вже привітали прийняття MiCA. Однак залишається незрозумілим, як відреагують пересічні криптокористувачі, які звикли до наявного стану речей, адже там, де є регулювання, є і розкриття інформації та прозорість. Нашою місією залишається допомогти та провести криптокористувачів крізь світ регулювання.

Ще публікації

UA
+380443793128

ПН-ПТ 10:00 -19:00

Україна

вул. Кониського 55А, Київ, Україна, 04053

EST
+3726028480

ПН-ПТ 10:00 -19:00

Естонія

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tuukri tn 19-315, 10152

USA
+13478979183

ПН-ПТ 10:00 -19:00

Сполучені Штати

228 Park Ave S PMB 516920 New York, New York 10003-1502 US