Естонська онлайн-гемблінг ліцензія

У житті кожного оператора казино настає момент, коли набридає боротися із блокуваннями вебсайту, отримувати скарги та штрафи. Момент бажання легалізації та офіційного виходу на свій цільовий ринок вже у новому, повністю легальному вигляді.

Наявність гральної ліцензії в одній із країн Євросоюзу дає право оператору організовувати азартні ігри у всіх країнах Союзу, за винятком тих, у яких є місцева ліцензія (15 країн). Це право обумовлено одним із основних законодавчих актів ЄС – Договором про функціонування Європейського Союзу, а також підтверджено практикою Суду ЄС.

Більш детально, стаття 56 ДФЕС забороняє обмежувати свободу надання послуг у межах ЄС щодо резидентів держав-членів.

У справі Pfleger and Others, C-390/12, EU:C:2014:281 Суд дійшов висновку, що національне законодавство, яке забороняє організацію азартних ігор без попереднього дозволу адміністративних органів, є обмеженням свободи надання послуг.

Однак абсолютним проривом у регулюванні гральної діяльності в ЄС стало рішення Суду у справіUnibet International Ltd v Nemzeti Adó – є Vámhivatal Központi Hivatala, в якому оператору онлайн казино, що має Мальтійську ліцензію, вдалося виграти суперечку з Угорським регулятором щодо права оператора працювати на теорії Угорщини, не маючи місцевої ліцензії.

Ця судова практика дала новий поштовх для розвитку гральної ніші в ЄС, а також упевненості операторів у законності їхніх дій.

Рішенням для виходу на ринок ЄС може стати ліцензія на онлайн гемблінг в Естонії.

Регулюючі органи та класифікація ігор

Заява на отримання ліцензії та ліцензійні обмеження

Насамперед компанія, зареєстрована в Естонії, має подати заявку на отримання ліцензії на організацію гральної діяльності.

Однак ліцензія на організацію, що не дає повного права на саме оперування, в чому полягає особливість естонського грального законодавства. Після отримання ліцензії на організацію компанія має оформити окремий дозвіл на експлуатацію.

Дозвіл на експлуатацію визначає чіткі рамки, в яких оператор може здійснювати свою діяльність як для наземних, так і для онлайн операторів. Більш предметно це означає, що у дозвіл включено повний перелік ігор, веб-сайт, домен і т.д.

Тільки після отримання ліцензії на діяльність та дозволу на експлуатацію компанія може розпочати проведення азартних ігор.

Дозвіл для проведення азартних ігор видається для організації окремого виду або підвиду азартних ігор у формі дистанційного проведення азартних ігор. Дозвіл на організацію дистанційних азартних ігор видається лише тому оператору азартних ігор, електронна система обліку та контролю якого належним чином пов’язана з інформаційною системою Податково-митного департаменту Естонії.

Окремо варто уточнити, що однією заявкою на отримання дозволу можна охопити одразу кілька веб-доменів.

Термін дії ліцензії: Дозвіл на діяльність з організації дистанційної азартної гри, лотереї та гри навички видається терміном до п’яти років.

**Гемблінг ліцензія Естонії передбачає винятково B2C послуги

Порядок подання заяви на отримання ліцензії та вимоги до заявника

Організація азартних ігор має бути єдиною сферою діяльності оператора азартних ігор.

Акціонери, які володіють кваліфікованим пакетом акцій оператора азартних ігор, або бенефіціарні власники або члени правління компанії оператора азартних ігор повинні відповідати наступним критеріям:

 • Відсутність судимості;
 • Особа не повинна бути помічена в органах управління юридичної особи, яка організувала азартні ігри без ліцензії чи дозволу на таку діяльність; або
 • Стосовно особи не повинно бути винесено рішень суду, в рамках процедури банкрутства, що свідчать про те, що ця особа спричинила неплатоспроможність компанії внаслідок грубої помилки в управлінні.

++ Додатково:

 1. Азартна гра може бути організована лише акціонерним товариством або приватним акціонерним товариством, статутний капітал якого становить не менше 1 млн. євро, а також резерв у розмірі ⅓ статутного капіталу (333,333 тис. євро)
 2. Лотереї може проводити лише відкрите акціонерне товариство, статутний капітал якого становить не менше 1 млн. євро та всі акції якого належать Естонській державі;
 3. Ігри навички можуть бути організовані лише акціонерним товариством або приватним акціонерним товариством, статутний капітал якого становить не менше ніж 25 000 євро. капітал якого становить щонайменше 25 000 євро; і

*Детальніший опис обов’язкових платежів буде наведено нижче.

Для отримання ліцензії на відповідний вид діяльності до Податково-митного департаменту необхідно подати заяву, в якій зазначаються:

 1. Паспортні дані та реєстраційний код заявника;
 2. Місце проживання та контактні дані заявника;
 3. Вид азартної гри, що організується;
 4. Посада, ім’я та підпис особи, яка заповнює заяву; і
 5. Дата сплати державного мита.

Перед прийняттям рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності необхідно перевірити, чи відповідає претендент вимогам, описаним у розділі вище, а також його податкову історію за останні три роки, а також, за необхідності, збирання додаткових характеристик, що підтверджують благонадійність та добру ділову репутацію заявника.

Для перевірки документів, поданих під час подання заяви про видачу ліцензії, а також благонадійності та доброї репутації претендента ліцензії на провадження діяльності Податкова та митна служба має право вимагати інформацію як від заявника так і з державних баз даних.

До заяви про видачу ліцензії на провадження діяльності повинні бути додані такі документи:

 • Відомості та документи про членів правління здобувача ліцензії на провадження діяльності, включаючи ім’я та прізвище, персональний ідентифікаційний код та дату народження, місце проживання, повний перелік місць роботи та посад, а також документи, що підтверджують благонадійність членів правління здобувача ліцензії;
 • Відомості про аудитора претендента ліцензії на провадження діяльності, у тому числі його ім’я, місце проживання або місце знаходження, персональний ідентифікаційний код та дату народження;
 • Список акціонерів здобувача ліцензії на провадження діяльності, включаючи всю інформацію в пунктах вище, а також інформацію про кількість акцій або розмір пакету акцій та кількість голосів, які має придбати або вже має кожен акціонер; і
 • Відомості та документи про осіб, які володіють кваліфікованим пакетом акцій претендента на ліцензію.

Список необхідних документів від компанії:

Статутні документи компанії:

 • Свідоцтво про реєстрацію
 • Статут
 • Реєстр акціонерів та директорів

Бізнес-план

Бізнес-план повинен включати повний опис ігрової діяльності заявника, стратегії, очікуваного прибутку, заснованого на конкретних, детальних розрахунках.

Підтвердження походження коштів:

Банківські виписки або фінансові звіти, що підтверджують фінансову стабільність вашої компанії та її засновників.

Технічна документація:

Детальні технічні характеристики вашої гральної платформи та програмного забезпечення. Опис технічних методів захисту персональних даних користувачів, а також AML/KYC комплаєнсу.

Заходи щодо забезпечення відповідального підходу до азартних ігор:

Опис підходів та реалізації Responsible gaming policy оператора. Всеосяжний план, що описує заходи, які ви вживатимете для просування відповідального підходу до азартних ігор, а також своєчасного реагування на гравців з “підозрілою ігровою поведінкою”.

Державні збори

Тип ліцензіїЗбірКоментар

Ліцензійне казино

48 000 євро
Оплачується під час подання заявки на отримання ліцензії на онлайн казино

Ліцензія на ігри навички

32 000 євро
Оплачується під час подання заяви на отримання ліцензії для організації ігор навички
Ліцензія на організацію тоталізатора
3200 євро
Оплачується під час подання заяви на отримання ліцензії для організації тоталізатора

Також зберігається вимога до статутного капіталу у розмірі 1 000 000 євро + ⅓ суми статутного капіталу як резервний фонд.

Організатором тоталізаторів може бути тільки відкрите акціонерне товариство статутним капіталом від 130 000 євро, однак особливістю даного типу ліцензії є те, що повний пакет акцій повинен належати Естонській державі.

Терміни отримання ліцензії:

Загальні терміни процесу ліцензування зазвичай становлять від 2 до 4 місяців, залежно від складності заявки та оперативності реагування органів влади. У деяких випадках час розгляду може бути збільшений до 6 місяців.

Ще публікації

UA
+380443793128

ПН-ПТ 10:00 -19:00

Україна

вул. Кониського 55А, Київ, Україна, 04053

EST
+3726028480

ПН-ПТ 10:00 -19:00

Естонія

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tuukri tn 19-315, 10152

USA
+13478979183

ПН-ПТ 10:00 -19:00

Сполучені Штати

228 Park Ave S PMB 516920 New York, New York 10003-1502 US