Угода про нерозголошення конфіденційної інформації NDA

Про що сьогодні поговоримо? 

 1. Вступ.
 2. Значення NDA та його застосування.
 3. Зразок Договору NDA.
 4. Аналіз законодавства України щодо захисту конфіденційної інформації та комерційної таємниці.
 5. Аналіз судової практики.
 6. Короткі відповіді на короткі запитання.
 7. Висновок.

1. Вступ 

На самому початку ми надамо загальне розуміння того, що таке Non-Disclosure Agreement або NDA і як він працює, далі ми проведемо юридичний аналіз законодавства та судової практики. Наприкінці будуть наведені стислі відповіді на питання, з нашими висновками, тому якщо вам не хочеться читати великий і розгорнутий аналіз просимо перейти в самий кінець цієї статті.

У даному аналізі ми досліджуватимемо такі питання: яким має бути договір про конфіденційність NDA або, як він ще називається, Договір про нерозголошення конфіденційної інформації (далі – Договір), щоб була можливість стягнути збитки на підставі даної угоди. Що може вважатися конфіденційною інформацією відповідно до законодавства України. У чому різниця між конфіденційною інформацією та комерційною таємницею і що ми все-таки захищаємо. Питання застосування NDA та захисту своїх прав у суді ключове в даній статті, як і захист конфіденційних даних всередині компанії. 

2. Значення NDA та його застосування.

Для початку познайомимо вас із тим що це за угода і де вона застосовується. Захист комерційної інформації в Україні набув поширення з повсюдним застосуванням такого інструменту як NDA. Скорочення “NDA” розшифровується як “Угода про нерозголошення” (Non-Disclosure Agreement). NDA – це юридичний документ, який укладається між двома або більше сторонами з метою регулювання обміну конфіденційною інформацією та забезпечення захисту цієї інформації від несанкціонованого розкриття або використання. Захист і збереження вашої інформації є одним із ключових завдань для будь-якого сучасного бізнесу. 

Де застосовується NDA?

NDA широко використовується в різних галузях, включно з:

 • Бізнес і комерційні угоди, як-от злиття і поглинання, співпраця між компаніями, франчайзинг тощо.
 • Технологічні дослідження і розробки, щоб захистити інтелектуальну власність і конфіденційні технічні дані.
 • Відносини між роботодавцем і співробітниками або контрактними працівниками, щоб запобігти розголошенню конфіденційної інформації компанії. Співробітників необхідно ознайомлювати з положеннями NDA. 
 • Венчурні інвестиції, коли інвестори отримують доступ до конфіденційної інформації стартапу або компанії для оцінки інвестиційних можливостей.

Основні положення NDA

NDA зазвичай складається з таких ключових частин:

 • Визначення сторін.
 • Визначення конфіденційної інформації.
 • Зобов’язання сторін щодо обміну та захисту інформації.
 • Термін дії угоди.
 • Винятки, коли інформація не вважається конфіденційною.
 • Наслідки порушення угоди та можливі санкції.
 • Застосовне право та юрисдикція для вирішення спорів.

Навіщо IT компанії NDA?

IT компанії використовують угоду про конфіденційність і нерозголошення інформації (NDA) для захисту своїх корпоративних даних, таких як алгоритми, програмний код, бізнес-плани та клієнтські дані. Це дає їм змогу співпрацювати з партнерами, інвесторами, підрядниками та іншими сторонами, не ризикуючи витоком цінної інформації. Контракт про нерозголошення інформації також сприяє підтримці конкурентної переваги, забезпечує правовий захист і може бути основою для судових дій у разі порушення. Кожен договір має свої особливості та має розроблятися індивідуально, враховуючи особливості компанії. 

3. Зразок договору NDA 

Ми підготували для вас зразок NDA який ви можете завантажити з нашого сайту безкоштовно. У зразку враховані базові складові частини будь-якого NDA. Однак, для повної відповідності Угоди про нерозголошення конфіденційної інформації вашому запиту рекомендуємо звернутися до нас.  Договір про нерозголошення nda зразок можна завантажити тут.

4. Аналіз законодавства України 

Ми спиратимемося на такі законодавчі акти: Закон України Про Інформацію, Закон України Про доступ до публічної інформації, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Кодекс про адміністративні правопорушення, судові рішення.

Правові поняття 

Розглядаючи питання застосування такого роду Договору про конфіденційність ми повинні спочатку визначитися що є предметом угоди. Предметом є врегулювання відносин між Особою, яка розкриває інформацію та реципієнтом щодо нерозголошення конфіденційної інформації. 

Поняття конфіденційної інформації присутнє в ЗУ Про Інформацію у статті 21. Це підвид інформації з обмеженим доступом. Конфіденційною інформацією є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежений фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів із владними повноваженнями, а також інформація, визнана такою на підставі закону. 

Також визначення конфіденційної інформації присутнє в положенні Закону України “Про доступ до публічної інформації”, в якому дано схоже визначення. Основним посилом у цих формулюваннях є те, що конфіденційною інформацією є вся та інформація, яку юридична особа віднесла до конфіденційної, якщо така інформація не підпадає під виняток згідно із Законом. Дані про трейдингові алгоритми, інструкції та внутрішні документи не підпадають під винятки, тому їх ви сміливо можете віднести вашу інформацію до конфіденційної.

Одним з основних різновидів конфіденційної інформації є комерційна таємниця. Вона захищається в NDA на підставі того, що ви у своєму документі відносите все, що підпадає під комерційну таємницю, до розділу конфіденційної інформації. На що маєте повне право відповідно до Закону. Для чого нам робити тут окремий акцент на комерційній таємниці? Річ у тім, що аналізуючи законодавство України, можна дійти чіткого висновку, що в розрізі захисту бізнесу, саме комерційна інформація наділена вищим ступенем захисту і саме за порушення інтелектуальних прав у цій сфері встановлено серйозне покарання.

Комерційна таємниця

Давайте розберемося з тим що таке комерційна таємниця. Відповідно до статті 505 Цивільного Кодексу, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому або в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона відноситься, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних заходів для збереження секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомостітехнічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру визначення. Для спрощення, комерційною таємницею є будь-яка інформація, яка безпосередньо відноситься до бізнес-процесу і має комерційну цінність.

Правовий режим для комерційної таємниці також встановлено в Господарському Кодексі У статті 36 дано загальну характеристику цьому виду інтелектуальної власності. Відомості, пов’язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб’єкта господарювання, які не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб’єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею. Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб’єктом господарювання відповідно до закону. 

Неправомірним збиранням відомостей, що становлять комерційну таємницю, вважається добування у протиправний спосіб зазначених відомостей, якщо це завдало або могло завдати шкоди суб’єкту господарювання.

Покарання

Чому нам важливо чітко розуміти яка саме інформація належить до комерційної таємниці? Судячи з аналізу Адміністративного та Кримінального кодексів саме комерційна таємниця юридичної особи захищена на тому рівні, про який можна говорити як про достатній, щоб відлякати потенційних порушників. Перейдемо до подальшого аналізу кодексів.

Згідно зі статтею 231 Кримінального кодексу, Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення або іншого використання цих відомостей, а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб’єкту господарської діяльності, – це умисні дії, караються штрафом від трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян тобто від 51 000 до 136 000 грн.

Відповідно до статті 164-3 КУпАП: Одержання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також іншої конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця – тягне за собою накладення штрафу від дев’яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто сума мінімальна.

Однак, згідно зі ст. 162 Господарського кодексу України особа, яка протиправно використовує комерційну інформацію, що належить суб’єкту господарювання, зобов’язана відшкодувати заподіяні їй такими діями збитки відповідно до закону.

Тобто крім штрафу, який може бути покладений на правопорушника, Закон прямо дає можливість стягнути фактично понесений збиток. 

5. Судова практика. 

У цьому розділі ми спираючись на аналіз декількох судових рішень розкриємо свої висновки, які ми зробили. Аналізувалися такі рішення:

Важлива замітка. Наші висновки побудовано на підставі аналізу практичного застосування Договорів в українських судах. Ми показуємо підхід судів до аналізу та застосування даних угод.


Ми наведемо загальні висновки до яких ми дійшли після аналізу згаданих рішень. Суд дотримуватиметься приблизно такого алгоритму:

1) Аналіз угоди на предмет того, що віднесено до конфіденційної інформації та комерційної таємниці.
2) Аналіз, чи є інформація, що була розголошена, комерційною таємницею в призмі Закону та Договору між сторонами.
3) Визначенням чи були понесені збитки.
4) Встановленням взаємозв’язку між порушенням Угоди та збитками.
5) Встановлення фактичних розмірів збитків.
6) Встановлення вини особи.
7) І тільки після висновку про те, що наявні всі перераховані ознаки, суд може визнати факт порушення Договору і присудити відшкодування збитків у розмірі фактично понесених збитків або упущеної вигоди.


Важливо. Розмір збитків суд визначатиме на підставі доказів наведених сторонами. 

Практичні рекомендації.

 1. Максимально чітко визначити що ви вважаєте комерційною таємницею. Бажано з конкретними назвами документів і найменуванням інформації.
 2. Важливо чітко визначити, що вважатиметься розголошенням. Чи буде особиста сторінка вважатися місцем розголошення інформації? У портфоліо? Це важливо, оскільки суд під час аналізу буде самостійно визначати, чи є дія розголошенням, чи ні. Якщо ви матимете чітке та деталізоване визначення, ви суттєво покращите свої позиції.

6. Відповіді на запитання

Чи діятиме NDA в Україні? – Так, буде. Будь-яка угода між приватними особами діятиме в силу свободи договору, якщо Договір прямо не суперечить обмеженням, встановленим у Законі.

Що потрібно для того щоб NDA діяв? – У ньому мають бути викладені конкретні домовленості між сторонами, а саме, предмет, тривалість дії, ціна (у нашому випадку штраф за порушення).

Що потрібно щоб убезпечити себе як роботодавця? – Як і згадували вище, головне чітко сформулювати що є розголошенням і що потрапляє під конфіденційну інформацію. Ваша угода, це перше що буде розглядати суд при вирішенні конкретного кейсу. Ба більше, за можливості рекомендуємо робити максимальну фіксацію будь-якої дії з конфіденційною інформацією. Наприклад, співробітник при отриманні доступу до конкретного документа може розписуватися, що ознайомлений з тим, що це конфіденційна інформація і зобов’язується нікому не комунікувати цю інформацію. Так ви матимете більше доказів у разі судового процесу і відшкодування збитків. Важливо дати зрозуміти співробітнику, що будь-яке передання інформації будь-яким способом будь-якій кількості людей буде вважатися розголошенням. І якщо це призведе до збитків, ви можете стягнути їх з нього.

У якому суді буде розглянуто вашу справу? – Якщо угода підписується між юридичною особою і ФОП, цю справу розглядатиме Господарський суд. Якщо угода буде укладена з фізичною особою, то Цивільний суд.

Краще зробити кілька документів чи один? – Справа не в кількості документів, а в тому, що там написано. Як ми і згадували, потрібно максимально конкретно прописувати, що є для вас розголошенням і що є конфіденційною інформацією.

Чи законний штраф прописаний в угоді? – За Законом в угоді сторони можуть встановлювати штрафні санкції за невиконання умов угоди. Однак, найчастіше замовник (роботодавець) звертається до Суду за відшкодуванням збитків. Тут справа буде не в штрафі, прописаному в Договорі, а в можливості довести фактичні збитки або упущену вигоду. У цьому основна складність.

Яким чином необхідно підписувати угоду, щоб вона була дійсною? – Головним принципом в даному питанні, є те, що Договір повинен бути підписаний однаковим способом. Якщо ви підписуєте його звичайним підписом, обидві сторони повинні так підписатися. Не потрібно щоб одна сторона підписувалася власноруч, а інша електронним підписом. Якщо ви вирішите підписувати Угоду електронним підписом, це необхідно вказати в Угоді та домовитися що ви підписуєте цю Угоду саме в такий спосіб і такий підпис буде вважатися обома сторонами дійсним.

Під час підписання Угоди електронним підписом обов’язково перевірте його належність Стороні, що підписує. Угоду про нерозголошення конфіденційної інформації (NDA) рекомендуємо підписувати на всіх сторінках.

7. Висновок

Головне, чим більш конкретно і детально ви будете прописувати свою угоду про нерозголошення конфіденційної інформації nda, тим більше шансів, що суд істрактує дію так як ви мали її на увазі в угоді. Однак, важливо пам’ятати й обмеження встановлені в Законі, межі визначень понять і враховувати це при складанні угоди відповідно до українського права. Юридичний супровід договорів це непростий та багатогранний процес, проте лише супровід кваліфікованих юристів допоможемо вам правильно скласти угоду. За можливості, максимально детально фіксуйте процес взаємодії з конфіденційною інформацією та будь-які дії, які можуть свідчити про розголошення. 

Ще публікації

UA
+380443793128

ПН-ПТ 10:00 -19:00

Україна

вул. Кониського 55А, Київ, Україна, 04053

EST
+3726028480

ПН-ПТ 10:00 -19:00

Естонія

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tuukri tn 19-315, 10152

USA
+13478979183

ПН-ПТ 10:00 -19:00

Сполучені Штати

228 Park Ave S PMB 516920 New York, New York 10003-1502 US