Як розподіляти дивіденди в Естонії?

Естонія, завдяки привабливому правовому регулюванню, вигідним умовам оподаткування та простоті управління, є популярною серед інвесторів. Чимало підприємців обирають саме цю юрисдикцію для реєстрації свого бізнесу. Проте, після реєстрації компанії, учасники завжди стикаються з питанням як розподілити дивіденди в компанії. Тому ця стаття спрямована на висвітлення особливостей розподілу дивідендів в Естонії. 

Передусім слід зазначити, що Chapter 19 “Commercial Code” – це основний закон, що встановлює правила процесу розподілу. І саме цим законом ми керувалися для того аби підкреслити ключові моменти, коли можна розподіляти дивіденди та як це робити в Естонії.

Тож відповідно до § 157 (1) “Commercial Code” (1) дивіденди можуть виплачуватися акціонерам з чистого прибутку або з нерозподіленого прибутку минулих років, з якого вираховуються збитки минулих років, на підставі затвердженого річного звіту. 

13 квітня 2022 року парламент Естонії скасував вимогу щодо мінімального статутного капіталу для Estonian limited liability companies (OÜ). Проте оскільки мінімальна номінальна вартість (номінальна вартість) акції становить один євроцент відповідно до § 148 “Commercial Code”, статутний капітал Estonian limited liability companies тепер може становити один євроцент, якщо воно має одного засновника та учасника.

Варто зазначити, що лише public limited company мають спеціальну можливість виплачувати акціонерам частину прибутку за поточний рік, проте для Private limited company таке право не передбачено.

Відповідно до § 157  “Commercial Code” Акціонеру виплачується частка прибутку (дивіденд), пропорційна номінальній вартості його частки, якщо інше не передбачено статутом.

Отже, дивіденди не обов’язково повинні виплачуватися в тій же пропорції, що і частка в статутному капіталі, хоча це найпоширеніша практика. “Commercial Code” вимагає, щоб ця можливість непропорційних дивідендів була прописана в статуті. Якщо всі акціонери погоджуються на це, то насправді немає жодних проблем, і ніхто не буде це перевіряти. 

Нижче прошу ознайомитися із основними правилами, які вам необхідно взяти до уваги про розподілі дивідендів в Естонії:

  • Якщо ваша компанія була заснована до 01.02.2023, переконайтеся, що ви сплатили обов’язковий статутний капітал; Для компаній, заснованих після 01.02.2023, внесок до статутного капіталу повинен бути зроблений під час заснування компанії, і тому ми й не говоримо про цю вимогу для компаній, створених після 01.02.2023 .
  • Приймаючи рішення про розмір дивідендів, переконайтеся, що він не перевищує нерозподіленого прибутку відповідно до річного звіту компанії. По-друге, чисті активи товариства в результаті виплати дивідендів не можуть опуститися нижче половини статутного капіталу або обов’язкового мінімального розміру статутного капіталу товариства – залежно від того, яка з цих величин є більшою.

Тут слід зазначити, що такий висновок зроблений не у зв’язку із положеннями Chapter 19 “Commercial Code”, а відповідно до  § 171, де вказано, що правління зобов’язане скликати збори учасників, якщо це необхідно в інтересах private limited company або якщо:1) чисті активи (сукупні активи мінус сукупні зобов’язання за балансом) private limited company становлять менше половини статутного капіталу. І в такому випадку відповідно до § 176.  “Зменшення активів” якщо чисті активи private limited company становлять менше половини статутного капіталу, акціонери повинні прийняти рішення:

1) зменшення або збільшення статутного капіталу за умови, що чисті активи після цього становитимуть щонайменше половину статутного капіталу; або

1.1.) здійснення інших заходів, в результаті яких чисті активи private limited company становитимуть не менше половини статутного капіталу; або

 2) ліквідації, злиття, поділу або перетворення private limited company; або

 3) подання заяви про банкрутство.

  • Відповідно до положення § 157 “Commercial Code” виплати акціонерам не здійснюються, якщо чисті активи Private limited company, як видно з річного звіту, затвердженого в кінці попереднього фінансового року Private limited company, є меншими або будуть меншими за суму статутного капіталу та резервів, які відповідно до закону або статуту не підлягають виплаті акціонерам.
  • Якщо компанія капіталізує витрати, пов’язані з розвитком, як нематеріальні активи, і витрати на розвиток не повністю амортизовані, прибуток не може бути розподілений, якщо сума резервів, які можуть бути використані для розподілу прибутку, і нерозподіленого прибутку з попередніх періодів, принаймні, не дорівнює неамортизованим витратам на розвиток. На практиці це означає, що якщо неамортизовані витрати на розвиток становлять, наприклад, 1 мільйон доларів, компанія повинна накопичити достатньо нерозподіленого прибутку та резервів на загальну суму не менше 1 мільйона доларів, перш ніж вона зможе розподілити прибуток у вигляді дивідендів. 
  • Виплата дивідендів повинна бути задекларована у TSD Annex 7, а податок, що підлягає сплаті при виплаті дивідендів, повинен бути перерахований до 10 числа місяця, наступного за фактичною виплатою.
  • Навіть якщо акціонери компанії прийняли рішення про розподіл дивідендів, вони можуть вибрати, коли компанія фактично здійснить виплати акціонерам – рішення акціонерів не призводить до автоматичних виплат з рахунку компанії на користь акціонерів. Проте якщо (частина) виділеної суми не буде виплачена протягом 3 років, вона не буде втрачена, а технічно буде переведена назад до нерозподіленого прибутку в балансі компанії, щоб її можна було знову розподілити як дивіденди в майбутньому. Це означає, що на підставі затвердженого річного звіту власники можуть розподіляти прибуток і виплачувати дивіденди стільки разів, скільки вважають за потрібне відповідно до положень Article of association, і в цьому відношенні немає ніяких обмежень. Проте на практиці юристи та бухгалтери рекомендують сплачувати дивіденди раз в квартал аби більш зручно було вести облік.

Також у випадку із Естонським законодавством прошу звернути увагу що відповідно до § 158 (2) “Якщо при отриманні дивідендів акціонер не знав і не повинен був знати, що вони були виплачені акціонеру безпідставно, повернення дивідендів може вимагатися лише у випадку, якщо це необхідно для задоволення вимог кредиторів Private Limited Company”, тобто у випадку, якщо ви отримали гроші від компанії у вигляді дивідендів і вам не було відомо, що ці гроші були виплачені вам безпідставно, то ви повинні повернути ці гроші тільки у тому випадку, якщо це необхідно для виплати боргів компанії перед її кредиторами.

Отже, в Естонії існують певні обмеження стосовно виплати дивідендів, особливо у порівнянні з Кіпром. Тому, обираючи цю юрисдикцію, важливо вивчити правила розподілу дивідендів, щоб уникнути можливих непорозумінь та неприємностей, пов’язаних із порушенням процедур розподілу.

Ще публікації

UA
+380443793128

ПН-ПТ 10:00 -19:00

Україна

вул. Кониського 55А, Київ, Україна, 04053

EST
+3726028480

ПН-ПТ 10:00 -19:00

Естонія

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tuukri tn 19-315, 10152

USA
+13478979183

ПН-ПТ 10:00 -19:00

Сполучені Штати

228 Park Ave S PMB 516920 New York, New York 10003-1502 US